مدیر عامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری کرمان خبر داد:

حضور زنان سرپرست خانوار و مددجویان کمیته امداد در نمایشگاه تابستان کرمان

 

 

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی شهرداری کرمان، از ایجاد 20 غرفه برای عرضه محصولات زنان سرپرست خانوار درنمایشگاه جشنواره‌ی تابستان کرمان با عنوان 20ـ 20 شهرداری کرمان  خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری کرمان آنلاین، محمد بابایی به برگزاری این نمایشگاه در مجموعه امام علی (ع) شهر کرمان توسط شهرداری این شهر اشاره و خاطرنشان کرد: فضایی را فراهم کردیم تا مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و افراد بی بضاعت نیز در این نمایشگاه حضور داشته باشند.

وی افزود: 20 غرفه‌ی این نمایشگاه به عرضه محصولات این مددجویان و زنان سرپرست خانوار اختصاص دارد.

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی شهرداری کرمان با اشاره به این که نمایشگاه تابستان کرمان  تا 27 تیرماه ادامه دارد، تصریح کرد: این اقدام با تاکید معاون خدمات شهری شهردار در راستای حمایت و ساماندهی زنان سرپرست خانوار، افراد بی بضاعت و مددجویان کمیته امداد انجام شده است.

 

بابایی همچنین از ایجاد دو غرفه برای معرفی خدمات سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری کرمان در مجموعه نمایشگاه خدمات شهری در مجموعه امام علی خبر داد و افزود: این نمایشگاه به معرفی مجموعه خدمات شهری شهرداری کرمان اختصاص دارد.